Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådets udvalg

Menighedsrådets udvalg

Samsø Menighedsråd har en række udvalg, som varetager forskellige arbejdsopgaver. De forskellige udvalg forbereder også fremlæggelsen til behandling i menighedsrådet, når der skal træffes nye beslutninger i henhold til udvalgets arbejdsopgaver.

Det enkelte menighedsrådsmedlem deltager hermed direkte i de arbejdsopgaver, der skal løses af menighedsrådet. Der er tradition for, at menighedsrådsmedlemmerne deltager i de forskellige udvalg,
alt efter hvor den enkeltes interesser og kompetencer ligger.

Tjeneste

Kontakt

 AMO-udvalg

Én repræsentant for hhv. arbejdsgiver og arbejdstager. Kontaktperson/MR formand, Jacob Grann,
graver Niels Wistisen.

 Forretningsudvalg

Alice Frost Larsen, Lis Nymark Jensen, Ellen-Margrethe Stabel Jørgensen, Pia Gjellerup Christiansen. 

 Kirkegårds-

og haveudvalg

Ny formand skal vælges som erstatning for Ea, Laura Serrano, Lis Nygaard Jensen, Jacob S. Grann
Kirkeværgen deltager på anmodning.

 Gudstjenesteudvalg

Johannes Glenthøj, Line Nicolaisen, Juma Nellemann Kruse, Laura Serrano, Flemming Nygaard Nielsen.

 Aktivitetsudvalg

Laura Serrano, Lis Nymark Jensen, Kirsten Borch Jensen, Johannes Glenthøj, Line Nicolaisen, Juma Nellemann Kruse.

 Musikudvalg

Lis Nymark Jensen, Laura Serrano, Ellen-Margrethe Stabel Jørgensen, Majken Ladefoged, Johannes Glenthøj, Line Nicolaisen.

 Børne- og ungeudvalg

Dette udvalg er i praksis ikke-fungerende, idet Børne- og Ungearbejdet i sognet de sidste 5 år er blevet planlagt af den enkelte præst. 

 Koordineringsudvalg

Pt. 4 medlemmer,
- det ene medlem skal
   være medlem af menig  
   hedsrådet
- øvrige medlemmer vælges
   blandt de frivillige.

 Udsmykningsudvalg
vedr. sognegården

 

 Julehilsenudvalg

Pt. to mr-medlemmer + ekstra hjælp til uddeling

 Udvalg for 
 koordinering 
 af kirkeguider,          
 kirkeåbnere/-lukkere, 
 kirkernes
 sommeråbning

 
 Valgbestyrelsen Flemming Nygaard Nielsen, erstatning for Ea Hvitnov
Sogneindsamling
Laura Serrano.
 
Bygningsudvalg

Formand: Alice Frost Larsen
Per E. Rasmussen, Kirsten B. Jensen, Ellen-Margrethe Jørgensen, Laura Serrano.