Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkegården

D. 17. januar 2020

Nordby Kirkegård: En umistelig kirkegård bliver bevaret

Foto: Hans Schmidt Nordby kirkegård

De seneste år har landskabsarkitekt Mette Fauerskov sammen med Samsø Menighedsråd arbejdet på at få udfærdiget udviklingsplaner for Samsøs syv kirkegårde.

I seneste Årsskrift for Kirkegårdskultur har Mette Fauerskov skrevet en artikel om Nordby Kirkegård, som har en helt særlig gravstedsstruktur, som i dag kun ses bevaret så intakt på en enkelt kirkegård mere i Danmark.

Du kan læse artiklen om Nordby Kirkegård ved at KLIKKE HER.

God fornøjelse!
Samsø Menighedsråd
Januar 2020

Foto: Hans Schmidt


D. 12. november 2018

Opdateret information
om sikring af gravstenFoto: Hans Schmidt Nordby kirkegård

Samsø Posten skrev på vegne af Samsø Sogn i juni om de nye regler for sikring af gravsten. I mellemtiden har en række omstændigheder gjort, at arbejdet med denne sikring endnu ikke er igangsat. Nu melder Samsø Sogn dog ud, at der er taget hånd om de indledende udfordringer, og at man er klar til at gå i gang med arbejdet.

Sagen kort er, at arbejdstilsynet pga. en tragisk hændelse i København, har udstedt påbud om, at landets gravstene skal sikres, så de ikke på nogen måde risikerer at vælte.

Det er indehaveren af brugsretten til et gravsted – dvs. ofte de pårørende – der til enhver tid har ansvaret for gravstederne og gravstenenes sikkerhed. Hvis en gravsten fx udgør en risiko, er det dermed indehaveren af brugsretten til gravstedet, der har ansvar for at sikre gravstenen.

Som det også tidligere er meldt ud, er det menighedsrådets ansvar at vurdere om nogle gravsten udgør en sikkerhedsrisiko. Samtlige gravsten på Samsø er i samarbejde med Miljøhuset i Vejle efterprøvet for sikkerhed – og omkring 700 gravsten er vurderet i risikozonen. Dem, der har brugsretten til disse gravsteder, er informeret per brev fra Samsø Menighedsråd.

Kontaktperson og bygningskyndig i Samsø Menighedsråd, siger om forløbet:

”Det var planen at vi umiddelbart efter, at vi havde sendt brevene ud, skulle i gang med arbejdet på kirkegårdene, men vi er i mellemtiden løbet ind i en række problemer, som har medført, at vi flere gange er slået ”tilbage til start”. Skiftende udmeldinger om, hvem der er ansvarlige for hvad på kirkegårdene, ændrede retningslinjer for arbejdets udførelse med mere, har sat arbejdet i stå. Vi har ydermere afbrudt samarbejdet med vores tidligere entreprenør – primært pga. prisen – og vi har haft arbejdet i licitation og fundet en ny samarbejdspartner. Så nu skal arbejdet i gang”.

De pårørende, som har usikre gravsten på Samsøs kirkegårde, vil inden længe modtage et nyt brev fra Samsø Sogn, hvor de nærmere omstændigheder står beskrevet, samt hvor den nye procedure bliver forklaret. Blandt andet får man nu som rettighedshaver på et gravsted fire valgmuligheder ift. at få sikret gravstenene:

  1. Gravstene kan sikres med stålspyd i både sten og sokkel ift. retningslinjer fra Arbejdstilsynet.
  2. Den usikre gravsten kan lægges ned
  3. Gravstedet kan sløjfes
  4. Man kan selv udføre sikkerhedsarbejdet

I sidste tilfælde er der dog en række retningslinjer, der skal overholdes og den ledende graver vil sammen med Miljøhuset i Vejle kvalitetssikre arbejdet.

Har man spørgsmål til de nyre retningslinjer, kan man henvende sig til ledende graver Jacob Grann på mob. 4034 3136, e-mail: samsokirkegaard@gmail.com, for yderligere information.

Samsø Menighedsråd


Samsø sogn har 7 kirkegårde, som er beliggende ved øens 7 kirker:
Tranebjerg, Ørby, Onsbjerg, Kolby, Besser, Nordby og Langør kirkegårde
.

'.Samsø pastorat

KONTAKT

Ledende graver Jacob Stampe Grann
Tlf. 40 34 31 36, samsokirkegaard@gmail.com
Træffes telefonisk mandag-torsdag kl. 8-10
Træffes personligt på kirkekontoret tirsdag kl. 10-12


Graver Niels G. Wistisen
Gravermedhjælper Jan Holm Christensen
Gravermedhjælper John Edgar Durston
Gravermedhjælper Jan Sundstrøm
Gravermedhjælper Lars Schou
Gravermedhjælper Susanne Brandt
Gravermedhjælper Palle Kaiser
Gravermedhjælper, elev, Casper L. Matz