Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkeklumme JULI 2020

Kirkeklumme JULI 2020


# Nyheder
Udgivelsesdato Udgivet tirsdag d. 14. juli 2020, kl. 17:45

KIRKEKLUMME JULI 2020

Velkommen til gudstjeneste igen!
Det er en glæde, at vi atter kan holde gudstjenester. Frem til september er der hver søndag gudstjeneste i Nordby og Tranebjerg Kirker på skift kl. 9 og 11. Kun ved gudstjenesten kl. 11 er der nadver. Husk, at man kan orientere sig om gudstjenester og andagter på sognets hjemmeside.  

Konfirmationerne, som skulle have fundet sted Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag, er nu sat til lørdag den 1. august i Kolby og Tranebjerg Kirker og lørdag den 8. august i Besser Kirke.

Kirkernes sommeråbningstider
I sommermånederne plejer Samsøs kirker at stå åbne for de mange turister og besøgende. De kirker, hvor der er gudstjeneste, kirkelige handlinger, koncert m.v., vil dog blive lukket af 48 timer forinden, grundet retningslinjerne for rengøring og hygiejne i forbindelse med Covid-19.

Evaluering af ændret liturgi ved gudstjenester
Siden december 2019 har sognepræst Ea Hvitnov holdt gudstjenester med en ændret liturgi. Dette skulle i denne måned evalueres i forhold til, om man ønsker at gøre liturgien gældende permanent. Perioden med ændret højmesseliturgi ved Ea Hvitnovs gudstjenester er dog foreløbig forlænget til oktober - og dermed også evalueringen.  

Varmepumpeprojektet ved kirkerne
D. 17. juni påbegyndtes det længe planlagte varmepumpeprojekt ved kirkerne. Projektet medfører en mere klimavenlig opvarmning.  

Menighedsrådsvalget 
Til efteråret skal der være menighedsrådsvalg. Forinden afholdes allerførst et orienterende møde. Dette møde har menighedsrådet besluttet at slå sammen med det årlige menighedsmøde, som ligeledes er åbent for alle. Her fortælles der om menighedsrådsarbejdet, og der er mulighed for at stille spørgsmål.
Mødet finder sted torsdag den 20. august kl. 19.30 i Tranebjerg Kirke.  


Alle gudstjenester, andagter og øvrige arrangementer bliver annonceret i Samsø Posten, på Facebook, på hjemmesiden (www.samsosogn.dk) samt i månedskalenderen, der findes rundt omkring i kirkerne og i sognegården.

God sommer!

Samsø Menighedsråd
Juli 2020