Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkeklumme MAJ 2020

Kirkeklumme MAJ 2020


# Nyheder
Udgivelsesdato Udgivet fredag d. 1. maj 2020, kl. 00:01

KIRKEKLUMME MAJ 2020

Kirkens situation i relation til coronavirus
Mens visse dele af samfundet forsigtigt er begyndt at åbne lidt op, er kirkernes
situation fortsat uændret. Der bliver afholdt begravelser, dåb og vielser for et meget begrænset antal kirkegængere, og sådan er det foreløbig frem til 10. maj. Hvad der herefter sker, står stadig hen i det uvisse, og af samme årsag udkommer månedskalenderen først den 7. maj med så opdaterede oplysninger som muligt. På pastoratets hjemmeside og sognets facebookside vil der løbende blive lagt streamede gudstjenester, andagter og prædikener ud.

Diverse aktiviteter
På Kildemosen er der udendørs andagter hver onsdag formiddag.
Et nyt hold minikonfirmander skulle have begyndt i sognegården, men dette er blevet aflyst, da undervisningen ikke er obligatorisk for 3. klassebørnene.
Til gengæld låner Børnehaven Rumlepotten konfirmandstuen og sognegårdens have hver tirsdag, onsdag og torsdag formiddag til de ældste børns skoleforberedende projekt.

Danmarks Befrielse d. 4. maj og Bededag d. 8. maj 
På Befrielsesaftenen den 4. maj vil alle Danmarks kirker ringe med klokkerne en time fra kl. 20 - også på Samsø. Samme aften er der kransenedlæggelse på flyvergravene på Tranebjerg Kirkegård, dog uden offentlig adgang.
Bededag den 8. maj vil blive markeret med flagning fra Nordby, Besser og Tranebjerg Kirker.

Ørby Kirke og Kolby Præstegård 
Renoveringen af Ørby Kirke går fortsat som planlagt, og vi forventer genindvielse af kirken primo september ved biskop Henrik Wigh-Poulsen.
Den 1. april 2020 blev Kolby Præstegård solgt.  

Domprovst Poul Henning Bartholin går på pension 
Slutteligt skal nævnes, at vores provst Poul Henning Bartholin har bebudet, at han fratræder sin stilling d. 1. august 2020 og går på pension. Bartholin har været Domprovst siden 2007, og han holder sin afskedsgudstjeneste i Aarhus Domkirke søndag d. 14. juni.    


Alle gudstjenester, andagter og øvrige arrangementer bliver annonceret i Samsø Posten, på Facebook, på hjemmesiden (www.samsosogn.dk) samt i månedskalenderen, der findes rundt omkring i kirkerne og i sognegården.

Samsø Menighedsråd
Maj 2020