Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkeklumme APRIL 2020

Kirkeklumme APRIL 2020


# Nyheder
Udgivelsesdato Udgivet mandag d. 30. marts 2020, kl. 22:12

KIRKEKLUMME APRIL 2020

Kirkens foranstaltninger i relation til coronavirus
Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine rum lukkede for offentligheden. Det gælder både kirkerne, sognegården og konfirmandstuerne. Derfor har vi været nødsaget til at aflyse gudstjenester, kirkelige handlinger, undervisning og alle former for kirkelige og kulturelle arrangementer. På kirkegården er alle medarbejdere sendt hjem.

Vi har stadig mulighed for at afholde begravelser, bisættelser, dåb og vielser, dog med et meget begrænset deltagerantal.

Gudstjenester, påske og konfirmation 
Vi nærmer os april, og i skrivende stund virker det meget usikkert, om vi kan fejre påsken i kirkerne. Vi forholder os afventende, og af samme årsag er månedskalenderen udsat en uge og udkommer først den 2. april. På kirkens hjemmeside og facebook kan man holde sig orienteret.

Vi lægger søndagens læsninger, salmer, bønner m.m. ud samt alternative muligheder såsom live streaming og links til tv/radiogudstjenester.

Alle konfirmationer i Danmark er foreløbig udsat til efter pinse, som er 1. juni. Vi har i alt 19 konfirmander, som har glædet sig til at fejre deres konfirmationsdag sammen med familie og venner i Tranebjerg, Kolby og Besser Kirker på Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag. Vi arbejder lige nu på at finde nye datoer senere på sommeren.

Noget er, som det plejer at være 
Visse ting er, som de plejer. Man kan stadig kontakte præsterne telefonisk og pr. mail.

Kastanjetræer på Nordby Kirkegård ved diget og på Tranebjerg Kirkegårde ved Tiendeladen er blevet syge og bliver derfor fældet. Nye lindetræer bliver plantet til efteråret på Tranebjerg Kirkegård og et nyt asketræ på Nordby Kirkegård.

Renoveringsarbejdet på Ørby Kirke forløber også planmæssigt og upåvirket.  


Alle gudstjenester, andagter og øvrige arrangementer bliver annonceret i Samsø Posten, på Facebook, på hjemmesiden (www.samsosogn.dk) samt i månedskalenderen, der findes rundt omkring i kirkerne og i sognegården.

Samsø Menighedsråd
April 2020