Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkeklumme DECEMBER 2019

Kirkeklumme DECEMBER 2019


# Nyheder
Udgivelsesdato Udgivet fredag d. 29. november 2019, kl. 07:45

KIRKEKLUMME DECEMBER 2019

Kirken - gudstjener, koncerter m.v. i december måned
Advent står for døren og dermed også en måned med mange gudstjenester og med juleafslutninger for dagpleje, børnehaver og skoler.

Første søndag i advent er der en særlig familiegudstjeneste, hvor børnekoret synger under Lise Christensens ledelse. ”Fredslyset” er igen i år kommet hele vejen fra Fødselskirken i Betlehem til Samsø, og lyset vil brænde på altret i Tranebjerg Kirke frem til jul. Når gudstjenesten 1. søndag i advent er forbi, bærer vi små lys fra fredslyset ud i mørket og åbner julekrybben i kapellet på kirkegården. Her vil vi også se, at et nyt dyr er at finde i høet!

Julekrybben vil stå åben hver dag frem til Hellig 3 Konger.

Fra 1. søndag i advent og et halvt år frem afprøves en ny højmesseliturgi ved Ea Hvitnovs gudstjenester. I juni inviteres menigheden til at evaluere denne liturgi.

Onsdag den 11. december er der ”Syng Julen Ind” i Besser Præstegård. Line Nicolaisen og Vang Tefre står for musik og fortælling, og der serveres kage og hvid gløgg.

Torsdag den 19. december er der festlig julekoncert med Samsø Kirkekor i Besser Kirke. Koncerten er en blanding af traditionelle og nye julesalmer og - sange, tværfløjtespil, digtlæsning og fællessang.

Som optakt til julen er der 4. søndag i advent den traditionelle musikgudstjeneste ”De 9 læsninger” i Onsbjerg Kirke. Der er læsere i alle aldre, og Samsø Kirkekor synger fra Lisbeth Smedegaard Andersens salmeværk ”Hjertelyd i mørket”.

Året afsluttes med gudstjeneste i Tranebjerg Kirke den 31. december sidst på eftermiddagen. Efter gudstjenesten serveres kransekage og bobler.

Kollekten (indsamlingen) ved gudstjenesterne i november og december går til Brødremenighedens rehabiliteringscenter for psykisk og fysisk handicappede i Ramallah, nord for Jerusalem. Men i juledagene samler vi ind – som i alle andre kirker i Danmark - til Børnesagens Fællesråd, som er et netværk af 20 landsdækkende organisationer, der arbejder for at sikre fattige og udsatte børn en tryg og god opvækst.

Menighedsrådet
Ved menighedsrådsmødet den 12. november konstituerede rådet sig for det kommende kirkeår, og Alice Frost Larsen fortsætter som formand.

Kolby Kirke er fortsat lukket pga. et defekt varmeanlæg. Der arbejdes på at få etableret et nyt varmesystem, så kirken atter kan komme i brug.

Menighedsrådet vil gerne gøre opmærksom på, at kirkens facebookgruppe, Samsø Sogn, er til for at oplyse om gudstjenester, koncerter, foredrag mv.
Hvis man har spørgsmål
til menighedsrådsarbejdet, herunder kirkegårdene, kan man rette henvendelse direkte til formanden. Spørgsmål vil blive behandlet på først kommende menighedsrådsmøde, og man vil derefter få svar.
Man er også velkommen til at henvende sig ved det årlige menighedsmøde, som netop er afholdt, den 29. oktober.
Slutteligt skal nævnes, at menighedsrådsmøderne jo er åbne for alle, og referaterne i øvrigt kan læses på Samsø Sogns hjemmeside,
www.samsosogn.dk.

Samsø Menighedsråd ønsker alle en glædelig advent og jul.


Alle gudstjenester, andagter og øvrige arrangementer bliver annonceret i Samsø Posten, på Facebook, på hjemmesiden (www.samsosogn.dk) samt i månedskalenderen, der findes rundt omkring i kirkerne og i sognegården.

Samsø Menighedsråd
December 2019