Udgivet fre d. 11. okt 2019, kl. 22:47

Afhentning af gravsten fra nedlagte gravsteder

Rundt på Samsøs kirkegårde står flere hundrede gravsten, der gennem en lang årrække er flyttet fra nedlagte grave hen langs kirkegårdsmurene. Som følge af udarbejdelse af helhedsplaner for alle kirkegårdene skal der ske en sortering i disse sten, så alle andre gravsten end de, der er bevaringsværdige, fjernes fra kirkegårdene.

Sammen med provsten har menighedsrådet gennemgået gravstenene fra de nedlagte gravsteder på Nordby, Langør og Ørby kirkegårde, og det er besluttet hvilke sten, der skal bevares. Udvælgelsen er sket efter en række kriterier, bl.a. skal stenene repræsentere forskellige stilperioder og afspejle lokalhistorien.

Hvis man har familiemæssig tilknytning til en gravsten fra et nedlagt gravsted, kan man afhente den eller få den genopsat på et eksisterende gravsted efter aftale med kirkekontoret.
Frist for indgåelse af aftale er fredag d. 29. november 2019 kl. 12.0
0.

Samsø Menighedsråd disponerer herefter over de gravsten, som der ikke er blevet truffet en aftale om.

Samsø Menighedsråd  

Kategorier Nyheder