Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkeklumme OKTOBER 2019

Udgivet søn d. 29. sep 2019, kl. 21:49
Nyheder

KIRKEKLUMME OTOBER 2019

Menighedsrådet
I den forgangne måned har menighedsrådet haft budgetudvalgsmøde med provsten, hvor de budgetterede økonomiske rammer for drift og anlæg i 2020 blev drøftet.  

Pga. kastanjesyge og alder ser vi os desværre nødsaget til at fælde nogle af de smukke gamle kastanjetræer på Tranebjerg og Nordby Kirkegårde. Der vil blive plantet nye træer i stedet for de gamle. Dette og meget mere vil blive fremlagt på det årlige menighedsmøde tirsdag den 29. oktober, hvor også udviklingsplanerne for Nordby, Kolby og Onsbjerg Kirkegårde bliver fremlagt, og hvor renoveringsprojektet i Ørby Kirke gennemgås. Mødet er åbent for alle, der interesserer sig for kirkelivet på Samsø.

I fremtiden ligger menighedsrådsmøderne hver 2. tirsdag i måneden kl. 18.30 i Sognegården.

Kollekt i oktober og november
Kollekten i oktober og november går til SAT 7, som er en tv-kanal for kristne minoriteter i Mellemøsten og Nordafrika. Kanalen viser gudstjenestetransmissioner i udsatte egne og programmer om bl.a. børns vilkår og kvinders rettigheder, og formidler skoleundervisning for børn i flygtningelejre. 

Sorggruppe
I uge 41 begynder et nyt forløb med sorggruppe i Tranbjerg Sognegård. I sorggruppen mødes man med andre, der har mistet en, de holdt af. For løbet strækker sig over 6 gange med 14 dages mellemrum. For nærmere oplysninger og tilmelding, kontakt sognepræst Ea Hvitnov.

Hubertusmesse
I efterårsferien er det efterhånden tradition, at vi holder Hubertusmesse. Der en familiegudstjeneste, som handler om naturen, dyrene og jagt. Skoven rykker ind i kirken sammen med rovfugle fra Falkecenter Samsø og jagthunde.

Børnejulekor
Lise Christensen fra Søholm Opera og organist Majken Ladefoged opretter et børnejulekor for alle sangglade børn i 2.-9. klasse. Børnekoret øver 4 gange i november og skal optræde i Tranebjerg kirke 1. søndag i advent, hvor vi åbner julekrybben.


Alle gudstjenester, andagter og øvrige arrangementer bliver annonceret i Samsø Posten, på Facebook, på hjemmesiden (www.samsosogn.dk) samt i månedskalenderen, der findes rundt omkring i kirkerne og i sognegården.

Samsø Menighedsråd
Oktober 2019