Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Tre kirkelige problem-bygninger!

Tre kirkelige problem-bygninger!


# Nyheder
Udgivelsesdato Udgivet mandag d. 19. august 2019, kl. 00:17

Til Samsø Posten

Pressemeddelelse

Tre kirkelige problem-bygninger!

Under overskriften: Tre kirkelige problem-bygninger, bragte Samsø Posten i sin udgave 8. august 2019 en artikel om konfirmandstuen i Tranebjerg, Kolby Præstegård og Ørby Kirke.

Samsø Posten har ved mails af 6. august 2019, til Aarhus Domprovsti og Samsø Menighedsrådet, bedt om en kommentar til de ovennævnte projekter. Da det ikke har været muligt, at kommenterer artiklen med så kort varsel, op til redaktionens deadline, fremsendes denne pressemeddelelse.

Samsø Sogn er det mindste sogn i Aarhus Domprovsti, men samtidig det sogn der har den største bygningsmasse.

Ud over de 5 middelalderkirker i henholdsvis Nordby, Onsbjerg, Besser, Tranebjerg og Kolby er her 2 annekskirker, en i Langør og en i Ørby, endvidere 3 præstegårde med tilhørende konfirmandstuer samt en sognegården og konfirmandstue i Tranebjerg. 

Det er forbundet med meget store omkostninger, at vedligeholde den aldrende bygningsmasse, derfor må menighedsrådet hele tiden prioritere, hvilke opgaver der er mest presserende. 

Selve processen, fra behovet for en reparation/renovering er konstateret og til arbejdet kan iværksættes kan være meget lang.  For at sikre at bygningerne bliver bevaret i deres oprindelige og historiske udtryk skal flere myndigheder som regelinddrages, herunder den kongelige bygningsinspektør, nationalmuseet, stiftet og provstiet, før opgaven kan detailprojekteres og sendes i udbud.

Lige nu har Samsø menighedsråd, omkring 60 større eller mindre projekter i proces.

Om sognegården i Tranebjerg, kan det oplyses, at der i forbindelse med renoveringen, ikke er taget højde for den ændrede anvendelse af bygningen, fra præstebolig til offentlig tilgængelig sognegård, menighedsrådet er i dialog med Samsø kommune om lovliggørelse af den ændrede anvendelse af bygningen, til sognegård og kirkegårdsadministration.

Konfirmandstuens status er uændret og kan derfor fortsat benyttes som sådan.

På trods af en større renovering, af Kolby Præstegård for 8 år siden, er der nu opstået problemer med skimmelsvamp i nogle af værelserne. En byggeteknisk gennemgang af præstegården har afsløret, at renoveringen for 8 år siden ikke er udført forskriftsmæssigt og en ny renovering er derfor påkrævet. Tidsperspektivet for denne renovering, vil som nævnt oven for, komme til at strække sig over en længere periode, menighedsrådet har derfor, enstemmigt besluttet at afhænde Kolby Præstegård og erhverve en anden ejendom som varig embedsbolig.

Renoveringen af Ørby Kirke har ligget menighedsrådet stærkt på sinde, men samtidigt har økonomien været akilleshælen i projektet. Alle tilladelser er nu på plads og udbudsmaterialet er i skrivende stund ved at blive udarbejdet, renoveringen af selve kirken, forventes påbegyndt i marts 2020.

Samsø den 12. august 2019

Poul Henning Bartholin, Domprovst                                          
Alice Frost Larsen, Formand for Samsø Menighedsråd