Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkeklumme FEBRUAR 2019

Kirkeklumme FEBRUAR 2019


# Nyheder
Udgivelsesdato Udgivet tirsdag d. 29. januar 2019, kl. 10:30

KIRKEKLUMME FEBRUAR 2019

Minikonfirmander og børnegudstjeneste
Et nyt hold minikonfirmander med 10 piger og 10 drenge er begyndt. Undervisningen foregår ved øens 3 præster i hhv. sognegården og kirken i Tranebjerg. Vi tegner, leger, synger, lærer og lytter til historier. Undervisningsforløbet afsluttes med en børnegudstjeneste den 7. april, Mariæ Bebudelsesdag.

Litteraturkreds
I Besser Præstegård kan man mødes til litteraturkreds den sidste fredag i hver måned kl. 10-12. Det overordnede tema er ny nordisk litteratur, og målet er, at vi læser en ny roman hver eller hver anden måned og på den måde deler de store læseoplevelser og kendskabet til nulevende forfattere og digteres værker.

Kyndelmisseaften
Det nordiske er også temaet for foredraget til kyndelmisseaften, lørdag den 2. februar, hvor sognepræst Ulla Skorstengaard fra Gilleleje Kirke kommer og fortæller om islandske Jón KalmanStefánssons slægtsroman "Fisk har ingen fødder". 
Aftenen indledes med en andagt i Tranebjerg Kirke ved Line Nicolaisen. Kirkekoret medvirker, og i løbet af aftenen skal vi også synge vintersange fra højskolesangbogen.

Kirkebil
Kirkebilen kører heldigvis fortsat til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Man skal bestille dagen forinden senest kl. 12 – egenbetaling er 20 kr.

Ørby kirke
Restaureringen af Ørby Kirke er fortsat udskudt. Selve restaureringsprojektet under ledelse af arkitektfirmaet Linjen er forlængst godkendt af menighedsråd og provsti, men Nationalmuseet har nu som noget nyt betinget sig, at en konservator skal behandle inventar og udsmykning før den egentlige restaurering kan påbegyndes. Vi afventer derfor nu, at en konservator skal komme og besigtige Ørby Kirke og give en pris på dette ekstra stykke arbejde.

Ny sekretær
Den 1. januar er en ny sekretær for den ledende graver blevet ansat, og vi siger tak til Hanne Nickelsen, som har bistået indtil nu.

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Folkekirkens Nødhjælp har sin årlige landsindsamling søndag den 10. marts. I år går de indsamlede midler til at bekæmpe klimarelaterede katastrofer i verdens fattigste lande. Normalt plejer Samsøs konfirmander at tage aktivt del i indsamlingen. Men da vi i år ikke har konfirmation, vil vi gerne opfordre andre til at melde sig som indsamlere denne dag. Laura Serrano, medlem af menighedsrådet, er indsamlingsleder, og man kan henvende sig til hende (tlf. nr. 26334686) og få tildelt materiale og en rute, hvis man ønsker at hjælpe.

Kirkegårdstakster
Taksterne på kirkegården forbliver uændret i 2019. Priserne på kirkegårdsydelser, som anvendes i Samsø Sogn, er vedtaget af takstudvalget for Aarhus Stift. Når alle pleje-og udviklingsplaner for Samsøs kirkegårde er udfærdiget, vil menighedsrådet foretage en ny beregning af priserne. 


Alle gudstjenester, andagter og øvrige arrangementer bliver annonceret i Samsø Posten, på Facebook, på hjemmesiden (www.samsosogn.dk) samt i månedskalenderen, der findes rundt omkring i kirkerne og i sognegården.Samsø Menighedsråd
Februar 2019