Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkeklumme DECEMBER 2018

Kirkeklumme DECEMBER 2018


# Nyheder
Udgivelsesdato Udgivet søndag d. 2. december 2018, kl. 00:02

KIRKEKLUMME DECEMBER 2018

Menighedsrådet
Ved menighedsrådsmødet d. 13. november konstitueredes menighedsrådet for det kommende år, og der var genvalg ved alle poster. Det vil sige, at sognepræst Ea Hvitnov fortsætter som formand, Per Rasmussen som næstformand, Hans Schmidt som kontaktperson, og Ellen-Margrethe Jørgensen som kasserer og underskriftbemyndiget. Endvidere blev Per Rasmussen valgt som kirkeværge, og Hans Schmidt som bygningskyndig.
I det nye år begynder menighedsrådsmøde
rne i øvrigt kl. 16.30 i stedet for kl. 19.00.

Ved menighedsrådsmødet vedtog man et tillæg til kirkegårdsvedtægten, som friholder områder af kirkegårdene, således at udviklingsplanerne for kirkegårdene kan begynde at implementeres i det kommende år. Det betyder også, at nyerhvervelse af gravsteder fremover sker i henhold til udviklingsplanerne. De allerede eksisterende gravsteder kan man naturligvis fortsat beholde og benytte til kistebegravelser og urnenedsættelser så længe, man ønsker. Menighedsrådet afventer nu provstiudvalgets godkendelse af tillægget.
Fremover er det også vigtigt, at nye gravminder står forsvarligt funderet, så der ikke er risiko for, at de vælter - heller ikke, når der gravsættes i et tilstødende gravsted.

Menighedsrådet har i nogen tid arbejdet med et nyt logo. På menighedsmødet den 23. oktober blev forskellige muligheder forelagt de fremmødte, og på den baggrund har vi besluttet os for det logo, som også har været Folkekirkens logo siden 2012 (et kors med et mønster af kristne symboler), og som i forvejen benyttes i forskellige varianter af mange kirker rundt om i Danmark.

Vi mangler frivillige, så hvis man kunne tænke sig at være en del af frivillig-gruppen og hjælpe til med kaffebrygning, borddækning og lignende ved kirkens arrangementer, må man meget gerne henvende sig til sognepræst, Line Nicolaisen.

Kirken
Advent står for døren og dermed også en måned med mange gudstjenester og med juleafslutninger for dagpleje, børnehaver og skoler.

Første søndag i advent er der en særlig familiegudstjeneste, hvor børnekoret synger julesange under Lise Christensens ledelse.

Det er endnu engang lykkedes at få ”Fredslyset” til Samsø. Fredslyset er tændt ved den flamme der brænder i Fødselskirken i byen Betlehem, hvor Jesus blev født. Hvert år bringes lys fra denne flamme ud i hele Europa ved frivillige og spejderes hjælp. Fredslyset kommer ligesom sidste år til at brænde på altret i Tranebjerg Kirke frem til Hellig 3 Konger, og herfra er man velkommen til at tænde sit eget lys og tage det med hjem eller bringe lyset videre. Når gudstjenesten 1. søndag i advent er slut, bærer vi små lys fra fredslyset ud i mørket og åbner julekrybben i kapellet på kirkegården. Julekrybben vil stå åben hver dag frem til Hellig 3 Konger.

Tirsdag d. 11. december synges julen ind i Besser Præstegård. Line Nicolaisen fortæller, og Vang Tefre sidder ved klaveret, og der serveres hvid gløgg og honninghjerter.

Drop-in-dåb: Hvis man går og overvejer at blive døbt, kan man komme til drop -in - dåb i Tranebjerg Kirke lørdag den 6. april 2019 kl. 14-17. Mere om dette følger i det nye år.

Kirkebilen kører heldigvis igen – den kan bestilles på tlf. 40601900 og koster 20 kr. i egenbetaling. Man kan køre med kirkebil til gudstjenester, kirkelige arrangementer og koncerter med Samsøs Kirkekor og Mariakoret (andre koncerter og Håndarbejdsgruppen er dog undtaget). 
OBS! Man skal huske at bestille senest kl. 12.00 dagen forinden.

Midt i december kommer en ekstra december-klumme med en detaljeret beskrivelse af julens, nytårets og Hellig 3 Kongers gudstjenester og arrangementer.

Glædelig advent og jul! 


Alle gudstjenester, andagter og øvrige arrangementer bliver annonceret i Samsø Posten, på Facebook, på hjemmesiden (www.samsosogn.dk) samt i månedskalenderen, der findes rundt omkring i kirkerne og i sognegården.

Samsø Menighedsråd
December 2018