Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Nu skal alle gravsten sikres!

Nu skal alle gravsten sikres!


# Nyheder
Udgivelsesdato Udgivet søndag d. 30. september 2018, kl. 11:57
Nu skal alle gravsten sikres!

D. 20. juni 2018

Nu skal alle gravsten sikres

Nye regler betyder, at pårørende med brugsret til et gravsted selv har ansvaret for at sikre deres gravstene og monumenter mod eksempelvis at kunne vælte.

En tragisk ulykke på en københavnsk kirkegård i 2016, hvor et lille barn døde efter, at en gravsten var væltet ind over barnet, betyder ændrede regler for sikring af gravsten på landets kirkegårde – herunder kirkegårdene på Samsø.

Den tragiske sag fra København har givet anledning til, at Arbejdstilsynet har udstedt et påbud om, at landets gravstene skal sikres mod fremtidige tilsvarende eller andre alvorlige ulykker. Dette sker for at sikre både de ansatte og besøgende på landets kirkegårde.

Det er indehaveren af brugsretten til et gravsted – dvs. ofte de pårørende – der til enhver tid har ansvaret for gravstedernes og gravstenens sikkerhed. Hvis en gravsten fx udgør en sikkerhedsrisiko, er det dermed indehaveren af brugsretten til gravstedet, der har ansvar for at sikre gravsten.

Heldigvis betyder de nye retningslinjer ikke, at alle nu personligt skal vurdere, om deres gravmonumenter står stabilt. Dette ansvar ligger hos menighedsrådet, som fortsat er ansvarlige for sikkerheden på kirkegårdene og dermed skal kvalitetssikre arbejdet med sikringen af gravstenene. På Samsø er man allerede nået langt ift. at efterprøve sikkerheden – og har i samarbejde med Miljøhuset fra Vejle, fået vurderet samtlige gravsten på øens syv kirkegårde. Omkring 700 gravsten er vurderet i risiko og man har allerede fra Samsø Menighedsråds skrevet ud til omkring halvdelen af dem, der har brugsretten til disse gravsteder, for at gøre opmærksom på, at deres monumenter skal sikres. Alle berørte gravstedejere vil i nærmeste fremtid blive informeret nærmere i et brev. Indtil da skal man ikke foretage sig noget.

Som nævnt påhviler sikringen af gravmonumenterne dem, der har brugsretten til gravstedet. Man kan som pårørende selv vælge, hvem der skal udføre sikringsarbejdet – og man kan også selv udføre arbejdet. Kravet er, at en gravsten skal kunne tåle et træk på 35 kg uden at vælte. Det er menighedsrådet, der kvalitetssikrer arbejdet.

Har man som pårørende brugsretten til et gravsted og har fået besked om, at et gravmonument skal sikres, er det vigtigt at man handler på dette. Hvis et monument forvolder person- eller tingskade ved at fx hele eller dele af monumentet vælter, er det nemlig indehaveren af brugsretten, der som udgangspunkt står med det fulde økonomiske og juridiske ansvar. Omkostningerne til sikring af monumenter påhviler også indehaveren af brugsretten.

Rent praktisk vil kirkegårdens medarbejdere løbende kontrollere gravstenene. Hvis en gravsten vurderes usikker, vil graven blive afspærret, og indehaveren hurtigst muligt få besked. Herefter påhviler det indehaveren at få sikret monumentet inden for seks uger. Sker dette ikke, kan kirkegården vælge at få monumentet sikret. Dette arbejde vil så ske på indehaveren af brugsrettens regning. Samsø Menighedsråd har bedt en lokal entreprenør give tilbud på arbejdet, så det sikres, at arbejdet med de tunge gravsten udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Tidsfristen for at få sikret gravene er til nytår.

Har man spørgsmål til de nye retningslinjer og/eller er man indehaver af brugsretten til et gravsted med monumenter, kan man henvende sig til ledende graver, Jacob Grann på mob. 4034 3136, e-mail: samsokirkegaard@gmail.com, for yderligere information.

Samsø Menighedsråd