Udgivet ons d. 27. jun 2018, kl. 12:15

KIRKEKLUMME JULI 2018

Ø-gudstjeneste og Sognegården
Søndag den 1. juli inviterer menighedsrådet til indvielse af den nyrenoverede sognegård i Tranebjerg. Enkelte ting mangler endnu at blive helt færdiggjort, men de lyse lokaler er for længst taget i brug, og menighedsrådet vil gerne benytte denne dag til at holde åbent hus og inviterer indenfor til en let frokost, et glas vin og en rundvisning. Ved formiddagens Ø-gudstjeneste prædiker biskop Henrik Wigh-Poulsen, og der er musikalske indslag ved vore tre kirkesangere.

I år bliver der også afholdt en udendørs gudstjeneste – det sker den 12. august på pladsen, hvor Kanhavekanalen møder Sælvigbugten.

Kolby Præstegård
Desværre er der konstateret skimmelsvamp i hele Kolby Præstegård. Omfanget af skaderne er så store, at sognepræst Ea Hvitnov og hendes familie skal genhuses fra september, mens udbedringen af fugt-og skimmelangrebet står på.

Musik
Foruden de ugentlige morgensangstunder i Langør Kirke er der i løbet af juli og august en række koncerter i kirkerne. Først med Messiaskirkens Koncertkor den 6. juli, som er kantoriet ved Messiaskirken i Charlottenlund. Koret optræder i ind-og udland, og repertoiret består af bl.a. nordisk kirkemusik, nyere kormusik, tyske oratorier og requier. Den 29. juli er der jazz-koncert med iransk/danske Camilla Dayyani i forbindelse med Samsø Jazzfestival.

I dagene 23.-24.-25. juli er det operasanger Lise Christensen, som synger for ved morgensang i hhv. Nordby, Langør og Kolby Kirker. Morgensangene afholdes i forbindelse med Søholm Operas tre dage med klassisk sang og musik rundt om i det samske landskab: Opera In Unlikely Places.

Nærmere information om sommerens gudstjenester og musikoplevelser i sognet kan findes på hjemmesiden, Facebook og Samsø Posten.

Kirkegårdene
Sidst skal det nævnes, at graverne begynder en forsøgsordning med hækklipning på kirkegårdene de næste tre år, hvor man klipper halvdelen af hækkene om foråret og den anden halvdel i efteråret. Til september vil man derfor begynde at klippe hækkene Ørby, Tranebjerg Nordby og Langør kirkegårde. Efter påske i foråret 2019 klipper man hækkene på Besser, Onsbjerg og Kolby kirkegårde.    


Alle gudstjenester, andagter og øvrige arrangementer bliver annonceret i Samsø Posten, samt på hjemmesiden (www.samsosogn.dk) og i månedskalenderen, der findes rundt omkring i kirkerne og i sognegården.

Samsø Menighedsråd
Juli 2018

Kategorier Nyheder