Udgivet tor d. 30. nov 2017, kl. 22:30

KIRKEKLUMME DECEMBER 2017

Menighedsrådet

Ved menighedsrådsmødet den 14. november konstitueredes menighedsrådet for det kommende år, og der var genvalg ved alle poster. Det vil sige, at sognepræst Ea Hvitnov fortsætter som formand, Per Rasmussen som næstformand, Hans Schmidt som kontaktperson og Ellen-Margrethe Jørgensen som kasserer og underskriftbemyndiget. Anders Kjeldmand blev atter valgt som ekstern kirkeværge og endvidere Per Rasmussen som bygningssagkyndig.

Menighedsrådet har efter anmodning fået grønt lys fra provstiet om en 2-årig forsøgsperiode med vielsesbetaling i 2019 og 2020 for par, hvor ikke mindst en af parterne har direkte tilknytning til Samsø. Det betyder, at hvis man ikke enten er sognebåndsløser, har nær familie eller haft folkeregisteradresse på øen, vil man blive opkrævet et beløb tilsvarende de omkostninger, der for kirken er forbundet med at afholde vielsen.

Menighedsrådets beslutning om at åbne for en månedlig lørdagsdåb har vist sig at være god for mange familier. Således har der været lørdagsdåb hver måned siden indførelsen i sensommeren og i skrivende stund frem til marts 2018 – ofte med flere dåbsbørn ad gangen.

Inde og ude

To nye konfirmandhold er startet, og en del af den endnu ufærdige sognegård er taget i brug til undervisning – senest til ikon-dagen, hvor alle konfirmander havde en hel dag med deres præster og en gæstelærer, der lærte dem at lave en ikon over deres eget konfirmandord. Resultaterne var smukke!

Minikonfirmanderne vil blive indbudt til undervisning, når sognegården engang er helt færdig.

Graverne er i færd med at granddække på kirkegårdene. Som et forsøg vil gravene på Kolby Kirkegård blive dækket med en særlig form for grandekoration. 

Julemåneden

Advent og jul står for døren, og det betyder en måned med mange særlige gudstjenester, deriblandt juleafslutninger for skoler og institutioner.

1. december er der aftenandagt i Langør Kirke med Angel Angelov, Joan Birk og Line Nicolaisen. Der vil være sang, musik og læsning inspireret af profeti og poesi fra Bibelen.
1. søndag i advent er der højmesse i Nordby Kirke, hvor Mariakoret medvirker, og desuden en særlig familiegudstjeneste i Tranebjerg Kirke, hvor børnekoret synger og opfører krybbespil under Lise Christensens ledelse. Det er endelig lykkedes at få det såkaldte ”fredslys” til Samsø. Fredslyset er tændt ved den flamme der brænder i Fødselskirken i Betlehem. Hvert år bringes lys fra denne flamme ud i hele Europa af frivillige og spejdere. Fredslyset kommer til at stå i Tranebjerg Kirke frem til Helligtrekonger, og herfra kan man tænde sit eget lys og tage det med hjem eller bringe lyset videre ud over øen.
Når gudstjenesten 1. søndag i advent er slut, bærer vi små lys fra fredslyset ud og åbner julekrybben i kapellet, og her vil vi se, at endnu en figur er kommet til siden sidste år. Julekrybben vil være åben hver dag frem til helligtrekonger.

3. søndag i advent er der De 9 Læsninger i Besser Kirke med sang af Samsø Kirkekor, og bagefter er der lidt julegodter.
I år falder 4. søndag i advent på Juleaftensdag, og for at fjerne enhver tvivl meddeler vi på forhånd, at der kun vil blive prædiket over juleevangeliet denne dag! Der er gudstjeneste i 5 af Samsøs 7 kirker, samt på sygehuset og Kildemosen og desuden en midnatsmesse kl. 23.30 i Onsbjerg Kirke.
Julesøndag er sammenfaldende med Nytårsaftensdag. Der er derfor almindelig højmesse om formiddagen i Nordby Kirke og desuden den særlige nytårs-festgudstjeneste om eftermiddagen med bobler og kransekage i Tranebjerg kirke. Alle julens tjenester kan ses i Samsø Posten og på Samsø Sogns hjemmeside, samt i de oversigter, der ligger i våbenhusene.

Kirkebilen kører igen – den kan bestilles dagen forinden på tlf. 40601900 og koster 20 kr. i egenbetaling.

Glædelig advent og jul!


Alle gudstjenester, andagter og øvrige arrangementer bliver annonceret i Samsø Posten, samt på hjemmesiden (www.samsosogn.dk) og i månedskalenderen, der findes rundt omkring i kirkerne og i sognegården.

Samsø Menighedsråd
December 2017

Kategorier Nyheder