Udgivet fre d. 27. okt 2017, kl. 01:00

KIRKEKLUMME NOVEMBER 2017

Tirsdag den 31. oktober er reformationsdag, det vil sige, at det er 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 kirkekritiske teser op på døren ind til Slotskirken i Wittenberg. Dette blev begyndelsen på det, der blev til den protestantiske reformation, som siden kom til Danmark.
Reformationsjubilæet har været markeret på forskellig vis i sognet i løbet af det seneste år, med både foredrag, studiekredse og musikarrangementer.
Søndag den 29. oktober bliver der afholdt en særlig reformationsgudstjeneste i Tranebjerg Kirke ved præsterne Ea Hvitnov og Line Nicolaisen, hvor kirkekoret også medvirker.
Og på selve reformationsdagen, tirsdag den 31. oktober, bliver der som i resten af landet ringet med klokkerne fra alle Samsøs kirker. På Samsø ringer vi i tidsrummet 15.45 - 16.00 - og foruden fra kirkerne også fra Klokketårnet i Nordby.

Alle Helgens søndag falder i år søndag den 5. november. Der vil være en almindelig højmesse i Besser Kirke kl. 11 og en særlig musik-liturgisk gudstjeneste i Nordby Kirke kl. 16, hvor Søholm Opera medvirker. Ved begge tjenester vil navnene blive læst op på de, der er gået bort siden sidste Alle Helgen, og der vil være mulighed for at tænde lys. Alle er velkommen til at deltage.

I november begynder konfirmandundervisningen for forårets konfirmander. Der er indskrevet 32 konfirmander fra Samsø Skole, Lilleskolen og Friskolen, og konfirmationerne fordeler sig på Tranebjerg, Besser, Kolby, Onsbjerg og Nordby kirker.

Ved månedens udgang nærmer vi os så småt adventstiden, men i Besser Præstegård tager man glæderne på forskud og synger julen ind allerede den 29. november.


Alle gudstjenester, andagter og øvrige arrangementer bliver annonceret i Samsø Posten, samt på hjemmesiden (www.samsosogn.dk) og i månedskalenderen, der findes rundt omkring i kirkerne og i sognegården.

Samsø Menighedsråd
November 2017

Kategorier Nyheder