Udgivet fre d. 10. feb 2017, kl. 14:45

Syng i kor - Syng i kor - Syng i kor - Syng i kor - Syng i kor - Syng i kor - Syng i kor

SAMSØ KIRKEKOR

Tid og sted: Samsø Kirkekor øver hver torsdag eftermiddag fra kl. 16.00 – 18.00 i Tranebjerg kirke.

Arrangementer: Koret medvirker ved kirkeårets højtider og afholder lejlighedsvis koncerter.Korets medlemmer kommer både for at synge, men også for at have det hyggeligt sammen. Koret er medlem af KOR72, der er en sammenslutning af danske amatørkor.
Korets medlemmer har derfor mulighed for at melde sig til spændende korprojekter rundt omkring i Danmark, fx Händels Messias i Århus med orkester og solister.

Forudsætning for at synge i kor er, at man kan holde sin egen stemme, og der er derfor en lille sangprøve, inden man er medlem af koret.

Korleder Majken Ladefoged kan kontaktes på mobil: 20 45 42 34


MARIAKORET

Tid og sted: Mariakoret øver hver torsdag aften fra kl. 18.30 – 20.30 i Tranebjerg kirke.

Arrangementer: Mariakoret synger bl.a. til Luciaandagt, Kyndelmisse-sang og Mariafejring på Mariæ Bebudelsesdag.

Mariakoret er et forholdsvis nystartet kvindekor. I disse år bliver der skrevet meget musik i spændende arrange-menter for kvindekor. Flere af korets medlemmer har således været til Kvindekorstævne med dirigent for DR Pigekoret, Philip Faber.

Forudsætning for at synge i kor er at man kan holde sin egen stemme, og der er derfor en lille sangprøve inden man er medlem af koret.

Korleder Majken Ladefoged kan kontaktes på mobil: 20 45 42 34


BØRNEKORET

Samsø Sogn har i samarbejde med Søholm Opera et børnekor. Lise Christensen står for korets ledelse, og organist Majken Ladefoged akkompagnerer.

Koret henvender sig til børn i 2.- 6. klasse.


Den ugentlige korprøve finder sted i Tranebjerg Kirke tirsdag eftermiddag:
2.- 3. klasse udgør Spirekoret og øver fra kl. 16.00 - 16.45. 
De større børn i 4.- 6. klasse øver fra kl. 16.55 - 18.00. 

Der etableres også med tiden et kammerkor for de bedste af de ældre stemmer.

Baseret primært på Pia Boysens børnekorspædagogik vil repertoiret bestå af nye og gamle viser og sange, på dansk og på andre sprog, samt salmer og gospel. Prøverne vil indeholde bevægelse, opbygge gode krops- og vejrtrækningsvaner, og børnene vil stifte bekendtskab med solmisation (do-re-mi) som et redskab til at mestre flerstemmig sang.

Målet er, at Samsøs nye børnekor skal deltage i koncerter (egne og Søholm Operas) samt synge ved 4 gudstjenester om året.

Har du lyst til at prøve at blive optaget i koret, er du og dine forældre velkomne til at henvende jer til korleder Lise Christensen på tlf. 5239 5967. 

Kategorier Samsø kirkekor