Morgensol ved Onsbjerg Kirke     Foto: Line Nicolaisen

En vej eller anden, vor Herre ved råd,
måske ikke min vej, måske ikke din vej;
men dog ad sin egen vor Herre ved råd.

En tid eller anden, vor Herre ved råd,
måske ej til min tid, måske ej til din tid;
men dog til sin egen vor Herre ved råd.

Så tab da ej modet, vor Herre ved råd!
Og han til din lykke sit ord ej vil rykke;
derpå kan du bygge: vor Herre ved råd.

Den Danske Salmebog nr. 24, v. 1-3


Samsø sogn blev til 1. maj 2014
som følge af en sammenlægning af
Besser, Kolby, Nordby, Onsbjerg og Tranebjerg sogne.