Afhentning af gravsten
fra nedlagte gravsteder

Har du familiemæssig tilknytning til en gravsten fra et
nedlagt gravsted på Nordby, Langør eller Ørby kirkegårde,
kan du efter aftale med kirkegården få denne udleveret.
Aftale skal træffes senest fredag d. 29. november kl. 12.00.
Herefter disponerer kirkegården over de gravsten,
som der ikke er truffet aftale om.

Du kan læse mere ved at KLIKKE HER


Samsø sogn blev til 1. maj 2014 som følge af en sammenlægning af
Besser, Kolby, Nordby, Onsbjerg og Tranebjerg sogne.