MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

Resultat af valgforsamling

Tirsdag d. 15. september

Følgende er valgt til menighedsrådet:

Lis Nymark Jensen

Alice Frost Larsen

Per Even Rasmussen

Flemming Nygaard Nielsen

Laura Serrano

Ellen-Margrethe S. Jørgensen

Kirsten Borch Jensen

Som stedfortræder:

Lars Hein Olsen

Da der ikke er indleveret en alternativ liste, er der ikke behov for et afstemningsvalg. Ovenstående er således Samsø Sogns nye menighedsråd.

______________________________________________________

 

OBS - OBS

Der har tidligere været planlagt Allehelgens gudstjeneste i Besser kirke søndag d. 1. november kl. 14.00. Denne Allehelgens gudstjeneste er flyttet til

Onsbjerg kirke

samme dag og tidspunkt (søndag d. 1. nov. kl. 14.00)

 

_______________________________________________________

 

Der afholdes konstituerende 

MENIGHEDSRÅDSMØDE

Onsdag d. 11 november kl. 17.30

i Sognegården i Tranebjerg,

efterfulgt af et ordinært menighedsrådsmøde 

for det afgående menighedsråd

kl. 18.30

Samsø Menighedsråd

 


Velkommen til kirkegudstjeneste!

     * Gudstjenesterne foregår iht. de udmeldte
        corona-restriktioner
     * Trykte salmeark eller egen salmebog benyttes
     * Der anvises faste siddepladser
     * Ved gudstjenesten kl. 11 er der nadver
     * Nadver afholdes iht. de sundhedsmæssige forskrifter

  

 Kom gerne i god tid!

Samsøs præster

>  Kirkebil: Ring til Samsø Taxi, tlf. 4060 1900 inden kl. 12.00 dagen før  <


SnakSammen.dk - En ny digital besøgstjeneste

  KLIK HER og læs mere!


Samsø Sogn blev til 1. maj 2014
som følge af en sammenlægning af
Besser, Kolby, Nordby, Onsbjerg og Tranebjerg sogne.